The Swedish Ministry of craft

KUNGLIGA VITTERHETSAKADEMIEN


50 st handgjutna solursgnomoner i brons enligt specifikation, monterade på solursskiva i kalksten.


Copyright Hantverksministeriet AB