The Swedish Ministry of craft

STJERNSUNDS SLOTT

Handsmidda gångjärn utifrån original från 1700-talet samt hjälp med montering av restaurerat fasadur till Stjernsunds slott

Copyright Hantverksministeriet AB