The Swedish Ministry of craft

KUNGLIGA VITTERHETSAKADEMIEN

 

50 st handgjutna solursgnomoner i brons enligt specifikation, monterade på solursskiva i kalksten.

 

Copyright Hantverksministeriet AB