The Swedish Ministry of craft

Bortom det vettiga och vardagliga finns det outtalade och det mystiska Richards intentioner med de skulpturala elementen är att tänja på gränser vad det gäller material och utryck. Alla dessa "experiment" ligger till grund för nya upptäckter och landvinningar i både konstnärliga uttryck och i de mer pragmatiska.

"Bois noir" 2010

Svartbetsat trä. Foto: Henrik Bengtsson

"Insida röd" 2010

Stål och vax. Foto: Henrik Bengtsson

"Den femte i ordningen" 2010

Trä och stål. Foto: Henrik Bengtsson

"Utsida röd" 2010

Trä och akryl. Foto: Henrik Bengtsson

"Contort" 2010

Stål. Foto: Henrik Bengtsson

"Även efter döden..." 2010

Keramik, trä, metall, hår. Foto: Henrik Bengtsson

"Tierknochen" 2010

Stål, färg, ben. Foto: Henrik Bengtsson

"Bröstdjur" 2010

Stål och brons. Foto: Henrik Bengtsson

"Fingerspitzengefühl" 2015

Trä och brons

"Playmate of the year" 2014

Trä, stål och akryl. Vårsalongen 2014, Liljevalchs vårsalong.

"Do nut eat" 2010

Gips och billack. Konstslöjdsalong, Arkitektmuseet, Stockholm 2010.

"Yellow stuff inside" 2012

Stål, brons och gips. Inköpt av konstenheten, Västra götalandsregionen

Copyright Hantverksministeriet AB