Byggnadsvård

Vi kan erbjuda specialtillervkade detaljer och kopior för byggnadsvård och restaurering så som gångjärn, dörrvreden, skyltar med mera. Tekniker vi jobbar i är bland annat smide, gjutning i brons, mässing och aluminium.

Handgjutet dörrhandtag i brons efter originalförlaga

Handgjuten fasadbokstav i brons

Handgjutna namnskyltar i brons och aluminium

Handgjuten fasadbokstav i brons

Handsmitt gångjärn efter äldre originalförlaga

Handsmidda gångjärn efter äldre originalförlaga

Specialuppdrag

Handgjort i Västergötland

Copyright Hantverksministeriet AB